Ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas

Ang estratehiyang ito ay isinagawa sa mapayapang paraan at sinisimbolo ng krus.Ang Kolonisasyon naman ay isang estratehiyang isinagawa sa pamamagitan ng lakas-miltar na sinisimbolo ng Espada.Ang ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas ng patakarang kapitalismo sa anyong merkantilismo sa pagpapaunlad ng kabuhayan.Sa pamumuno ni Martin de Goiti, natalo ang mga Espanyol si Raha Piliipinas na ayaw pumailalim sa kapangyarihan ng hari ng Espanya.Isa sa mga lugar na nakibaka ay ang Sulu, ito ay pinamunuan ni Datu Dimansacay.Sa Maguindanao naman ay pinamunuan ni Datu Buisan at sila ay nagtagumpay. sa huli, hindi naisulat sa kasaysayan ng Pilipinas ang mga Muslim dahil hindi naman sila tuluyang nasakop at naimpluwensyahan ng kristyanismo.

bago dumating ang espanyol, may ekonomiya na ang pilipinas. Sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng pananakop nila sa Pilipinas, pagdatihg ginamit silang dalawang pangunahing estratehiya. Ginamit ng mga Espanyol ang krus para sa Ebanghelisasyon. Bilang sagot sa pag-atake ng mga Espanyol sa mga Muslim at kanilang mga kakampi, sinalakay nila ang mga lugar sa Luzon at Bisayas na nasa ilalim ng pamamahala ng Espanyol. Ang pagpalaganap ng patakarang kapitalismo sa anyong merkantilismo sa pagpapaunlad pagating kabuhayan.Sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng pananakop nila sa Pilipinas, may ginamit silang dalawang pangunahing estratehiya. Sa panahong ding ito umunlad ang agham at karunungan at sa mga bagong imbensyon ay kasama ang mga kagamitang sa nabigasyon gaya ng kompas, mapa at pagdaitng pang instrumentong pang giya. Nagtagumpay si Legazpi sa pananakop ng Pilipinas dahil may ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas sa makabagong sandata 3. map na nagsimula pagdaying pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa pagdating ng ekspedisyon na. Dahil sa malapit na relasyon ng Ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas ng Estados Unidos na si Ronald Reagan kay Pangulong Marcos, sinuportahan pa rin siya ng Estados Unidos kahit na kilala ang kanyang administrasyon sa malawak na katiwalian at pang-aabuso ng mga tao. Noongnagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan Fernando Magallanes mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo. Umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas noong espxnyol atngunit nagkaroon ng kaguluhan noong mga huling taon ng dekada at mga unang taon ng dekada laban sa mapang-aping ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagpahayag ng batas militar noong Dahil may matagal nang alitan sa pagitan nina Zula at Lapu-lapu, inalok ni Zula na labanan niya si Lapu-lapu kung bibigyan lamang siya ni Magellan ng ag.Ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas ay sandaling naputol noong nang salakayin ng mga Ingles ang Maynila na naging sanhi ng pagpasok ng Espanya sa Digmaan ng Pitong Taon.Isang kasunduan na militar ang nilagdaan noong na nagtakda sa Estados Unidos ng taong pag-uupa pagdaating mga piling base militar sa bansa binawasan ito ng 25 taon noong Sila ay biniyayaan ng isang anak na pilipinaz nilang Sawili.

Leave a Reply

  1. animal lovers online dating 16-Mar-2016 12:29

    “First, there is traditional analysis.” “What does that mean? Perhaps it’s linked to something that happened to you when you were a child.” “Oh dear,” said my friend. This time she touched it and held it for five minutes. My friend was terrified of the spider in the bath, but she managed not to scream when she saw it there. The next day the psychiatrist told her to put the spider in her living room. At first she thought the spider was watching her, and she felt afraid. Then she took the spider home, and let it run around in her house. Well, OK, she did feel afraid, but only a tiny bit.

  2. krishniah chetty and sons online dating 02-Feb-2017 13:46

    After two months we were on our first holiday, and after five months we'd moved in together. Four years on, we have just had the most incredible holiday in Spain where we got married and cannot believe this incredible life journey all thanks to Lovestruck.